Wetgeving

Indien u in de praktijk onder behandeling komt dan hebben u , als cliënt en ik als behandelaar, rechten en plichten tegenover elkaar.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie privacyverklaring)

WGBO: Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst

Ik zal u tijdens het eerste consult na de intake verzoeken een behandelovereenkomst met mij overeen te komen. Dit kan zowel mondeling als wel schriftelijk.

Voor kinderen onder de zestien jaar is wel een schriftelijke behandelovereenkomst nodig. Deze dient te worden ondertekend door beide ouders.

In deze behandelovereenkomst staan de rechten plichten voor u als cliënt en mij als behandelaar. 

Wkkgz:

Dit is de wet kwaliteit,klachten en geschillen in de zorg

Deze wet regelt het volgende:

  • een betere en snelle aanpak van klachten
  • zorgmedewerker kan veilig incidenten melden
  • de cliënt heeft een sterkere positie
  • de meldplicht zorgaanbieders is uitgebreid

Mocht er onverhoopt vanuit uw kant ergens mbt de behandeling een bezwaar ,  onduidelijkheid, twijfel of onzekerheid  zijn dan hoor ik dat als eerste  graag van u. 

Ik ga hier graag met u over in gesprek om hier in eerste instantie samen uit te komen.. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen  dan is de volgende stap voor u om dit met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging VBAG te bespreken.

Mocht ook dat niet tot een oplossing leiden dan is  een evt volgende stap om u te wenden tot de TCZ (Tuchtcollege voor de Complementaire Zorg) waar ik via de koepel RBCZ bij aangesloten ben.