Craniosacraal Therapie en SER

cranio1Geschiedenis

Cranio-Sacraaltherapie is ontstaan vanuit de osteopathie. De Amerikaanse osteopaat W.G.Sutherland heeft het belang van het systeem onderkend en is verantwoordelijk voor de meeste technieken die tegenwoordig nog worden gebruikt. Onderwijs in de methode begon rond 1940, na 1985 vond er een explosieve ontwikkeling plaats door het werk van Dr. J.Upledger. Franklyn Sills is heden ten dage één van de meest vooraanstaande mensen in de wereld op het gebied van met name Biodynamische Craniosacraal Therapie en één van mijn leraren!

Cranio-Sacraal systeem

Het Cranio-Sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke hersenvlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door botten van schedel(cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen(sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel. Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd, waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit Cranio-Sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed.

We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt.daarmee is het Cranio-Sacrale ritme, naast de de ademhaling en de hartslag, de derde (maar eigenlijk eerste) primaire levensfunctie van het lichaam.

Tijdens een behandeling van het Cranio-Sacrale systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil komt te liggen en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan onttrokken aan de hersenen en ingezet voor reparatie van het lichaam. Ook tijdens onze slaap kennen we stillpoint perioden waarin het lichaam zich herstelt.

Methode

Bij Cranio-Sacraal therapie worden niet de ziektesymptomen op zich behandeld maar vindt behandeling plaats van ‘de client’. De behandelaar schenkt niet alleen zijn aandacht aan de klachten, maar ook aan de mogelijke oorzaken ervan. Deze oorzaken kunnen van puur fysieke aard zijn, maar ook van psychische aard of een combinatie hiervan. Om deze reden is het dan ook niet mogelijk om een standaardbehandeling voor een bepaalde klacht te geven.

Veelal wordt aan de schedel,de wervelkolom en het heiligbeen behandeld. Het ritme van het Cranio-Sacraal systeem is echter ook op andere plekken over het hele lichaam voelbaar. De behandelaar zal de frequentie en kracht van het ritme op de verschillende plaatsen van het lichaam ervaren. Op deze manier worden bewegingsverstoringen van het bindweefsel,verkrampingen en disbalans binnen het lichaam vastgesteld. De behandelaar zal werken aan het optimaliseren van de elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het Cranio-Sacrale systeem. Daartoe zal de behandelaar in het ritme meegaan en een lichte druk op het systeem uitoefenen. Op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen. Binnen deze nieuwe therapievorm, die sinds de negentiger jaren wordt beoefend, wordt het puur lichamelijk werk soms aangevuld met Somato Emotional Release. Deze techniek/methode is ontwikkeld door Peter Levine, schrijver van o.a De Tijger Ontwaakt !!.Indien de lichamelijke blokkade een emotionele historie heeft die nog niet is opgelost, dan is het mogelijk om met het trauma “in gesprek te gaan”. Trauma’s zitten vaak nog in het lichaam opgeslagen en kunnen daardoor verstorend zijn op ons functioneren. Trauma Release via o.a Biodynamische Craniosacrale technieken gaat niet via eindeloze herbelevingen die een vaak nog diepere imprint geven van het oorspronkelijke trauma, maar zorgt ervoor dat de impact kan oplossen/vrijkomen en o.a het lichaam weer kan verlaten. De energie die oorspronkelijk nodig was om het trauma een plek te geven in het systeem komt nu weer ter beschikking van andere levenstaken.

Klachten

Aangezien Cranio-Sacraaltherapie het lichaam uitnodigt weer zoveel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers. Ook zonder concrete klachten kan behandeling worden aanbevolen ter bevordering van innerlijk rust ,algeheel welbevinden en vanuit preventie.

De behandeling van pasgeborenen en baby’s met problemen (huilbaby’s , langdurige bevalling, vacuümpomp of keizersnede) is zeer aan te bevelen. Problemen/klachten kunnen zijn Reflux, Darmkrampjes. Benauwdheid, Voorkeurshouding , Slecht Slapen etc. Cranio-Sacraal therapie, in het algemeen en ervaring uit mijn eigen praktijk, heeft bewezen daar zeer effectief in te zijn. Ook voor de (nieuwe) moeder is het aan te bevelen een aantal behandelingen te ondergaan.Dit met name voor het herstel en het weer in balans komen na de zwangerschap ,reduceren van stress, behandeling van postnatale depressie etc.

Bekkenklachten bij (aanstaande) moeders voor of na de geboorte zijn met Cranio, in combinatie met mijn andere therapievormen, erg goed te behandelen.!!

 

 

Klachten waarbij de therapie zijn waarde heeft bewezen zijn onder anderen:
robert_logo

 • Hoofdpijnen
 • Dyslexie
 • Nek-en schouderklachten
 • Chronische vermoeidheid
 • Rugklachten
 • Slaapstoornissen
 • Posttraumatische Klachten
 • Aangezichtspijn
 • Lusteloosheid
 • Huilbaby’s
 • Oorsuizingen
 • Hyperactiviteit
 • Bekkeninstabiliteit
 • Stress
 • Herstel bij hersenletsels zoals Herseninfarct, Hersenbloeding, Hersenschudding, Hersenkneuzing